ЗАБРАВИХТЕ ДЕТАЙЛИТЕ СИ?

Изработка на цялостна рекламна стратегия

Категория: Дигитална реклама

Рекламна кампания е термин от маркетинга, с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама, при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата.

По отношение на обхвата на рекламната дейност, кампанията е по-мащабна и продължителна от рекламната акция: една цялостна рекламна кампания може да се състои от поредица рекламни акции.

Направлението на рекламната кампания се определя в зависимост от маркетинговата или комуникационната стратегия на фирмата. Необходимо е най-напред да се определи за кои стоки или услуги се организира кампанията, на какъв пазар, какви са особеностите на стоките и мястото им на пазара, за да се уточни върху кои особености на продукта да се акцентира при рекламата.

Разработването на плана за рекламна кампания преминава през няколко основни етапа:

 • определяне на целите и целевите групи;
 • установяване на отговорностите;
 • съставяне на рекламен бюджет;
 • разработване на рекламни теми;
 • избор на рекламни средства;
 • създаване на рекламни обяви;
 • избор на времето на рекламата;
 • анализ на съвместните усилия на участниците;
 • оценяване на успеха или неуспеха.

При планиране, организиране и осъществяване на рекламна кампания на чуждестранен пазар, външнотърговските фирми могат да използват няколко подхода:

 • възлагане на конкретна поръчка за рекламна кампания от рекламодателя на национална рекламна агенция;
 • възлагане на провеждането на рекламата на търговски посредници.
 • самостоятелно провеждане на рекламни кампании от рекламния отдел на външнотърговската фирма;
 • пряко свързване на рекламодателя производител с рекламна агенция зад граница.

Важно е цялостната Ви рекламна стратегия да бъде изработен от графичен дизайнер и меркетинг специалист, тъй като професионалният им поглед е свързан с подбора на цветове, съчетаване на шрифтове и символи така, че да впечатли не един човек, а цяла група от хора и да ги направи Ваши потенциални клиенти, а Рекламна агенция ЕЛФИ 1 – Живко Георгиев може да извърши бързо и професионално това за Вас.

КОНТАКТИ

Централен Офис:

Адрес: гр. Шумен 9700, бул. Симеон Велики 69
Телефон: +359 890 225 255
Email: elfi1service@abv.bg

Офис Цех:

Адрес: Индустриална Зона ЗИЕНО
Телефон: +359 54 832733, +359 893 992 228
Email: elfizieno@abv.bg

Facebook: www.facebook.com/Elfi1service/
Web: www.elfi1.com

НАГОРЕ
BulgarianEnglishFrenchGermanGreekTurkish